BỘ MÔN

BỘ MÔN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản đảm nhận tổng số 20 môn học trong chương trình đào tạo. Trong đó chủ yếu là các môn học kỹ thuật, chuyên môn của ngành như: Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, Kỹ thuật nuôi giáp xác, Kỹ thuật nuôi cá biển…

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN

Bộ môn hiện đảm nhận giảng dạy các môn học cho 2 chuyên ngành Đại học (Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản), 2 ngành Cao học NTTS trong nước và 2 ngành Cao học NTTS quốc tế (International Master of Aquaculture) và International Master of Food Science and Technology,…

BỘ MÔN MÔI TRƯỜNG VÀ BỆNH THỦY SẢN

Bộ môn Môi trường và Bệnh Thủy sản đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo cho sinh viên dựa trên nhu cầu phát triển của ngành Thủy sản nói chung cũng như kế hoạch xây dựng và phát triển trong tương lai của nhà trường nói riêng,…