DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP HỌC VIỆN

GIAI ĐOẠN 2016-2022

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm/Thành viên tham gia đề tài

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí (Triệu đồng)

Kinh phí

Nguồn Học viện
(triệu đồng)

Nguồn khác (triệu đồng)

1

T2017-02-08

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi và hàm lượng Protein trong thức ăn đến sự tăng trưởng của cá Lóc (Ophicephalus striatus Bloch, 1972) nuôi thâm canh trong bể composit

Nguyễn Thị Hậu
Mai Văn Tùng
Trần Thị Nắng Thu
Vũ Tiến Đồng (SV NTTSK59)
Nguyễn Ngọc Hiếu (SV NTTS K59)

3/2017-3/2018

30

15

15

2

T2017-02-09

Thử nghiệm nhân tạo cá lóc nhím (Channa sp) tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Công Thiết
Lê Thị Hoàng Hằng, thư ký
TS. Nguyễn  Ngọc Tuấn
Lê Xuân Trường,(SV NTTSK59)
Võ Nam Thái (SV NTTSK59)

3/2017-3/2018

30

15

15

3

T2018-02-17

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình tạo trứng nghỉ của Moina

Võ Quý Hoan
Phạm Thị Lam Hồng (thư ký)
Nguyễn Thị Hậu
Bùi Hồng Nhung  (NTTSK59)
Nguyễn Thị Hùy (BHTS K59)

1/1018-12/2018

30

10

20

4

T2018-02-18

Thử nghiệm ảnh của mật độ và thức ăn lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá ngạnh sông ương trong bể ương giai đoạn ương giai đoạn từ cá hương lên cá giống

ThS. Đoàn Thị Nhinh
Lê Văn Giang, thư ký
TS.Kim Văn Vạn
Lê Văn Đạo(BHTSK59)
Hoàng Thị Thu Nguyên (BHTSK59)
Nguyễn Văn Tuyến (BHTSK59)

1/1018-12/2018

40

10

30

5

T2018-02-19

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thức ăn đến việc ương nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại khoa Thủy Sản, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thị Dung
Lê Xuân Chinh (thư ký)
Nguyễn Công Thiết
Nguyễn Ngọc Mai Phương (BHTSK61)
Nguyễn Sơn Lộc (BHTSK61)

1/1018-12/2018

30

10

20

6

T2019-02-09

Thử nghiệm bổ sung dịch chiết giun quế vào thức ăn ương nuôi ếch Thái Lan (Rana tigerina) giai đoạn giống

Mai Văn Tùng
Phạm Thị Lam Hồng
Nguyễn Thị Dung
Phạm Văn Duy (K61BHTS)
Nguyễn Sơn Lộc (K61BHTS)

1/1019-12/2019

35

15

20

7

T2019-02-10

Đáng giá hiệu quả của một số phương pháp làm khô, bảo quản trứng nghỉ Moina

Đoàn Thị Nhinh
Phạm Thị Lam Hồng (thư ký)
Kim Văn Vạn
Trương Đình Hoài
Nguyễn Văn Tuyến
Lê Anh Tuấn (NTTSK60)

1/1019-12/2019

35

15

20

8

T2020-02-9

Thử nghiệm kết hợp nano bạc
 và flophenicol trong xử lý vi khuẩn Aeromons spp.

KS. Nguyễn Thị Dung
ThS. Đoàn Thị Nhinh (Thu ký),
Hoàng Trung Kiên (K63BHTS)
Bùi Thị Thu Thuỷ (K62BHTS)
Nguyễn Văn Tĩnh (K63NTTS)
Đỗ Văn Thành (K61BHTS)

1/2020-12/2020

         30,00

         10,00

         20,00

9

T2020-02-10

Nghiên cứu biến động thành phần loài tảo nước ngọt trong hệ ao nuôi trồng thủy sản tại khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Lê Thị Hoàng Hằng
ThS. Phạm Thị Lam Hồng (Thư ký)
TS. Đoàn  Thanh Loan
ThS. Lê Thị Hoàng Hằng
Hoàng Thị Tâm (BHTS K61)
Lê Thị Vân (BHTS K61)

1/2020-12/2020

         30,00

         10,00

         20,00

10

T2020-02-11

Ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp có độ đạm và khẩu phần thức ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Trê phi (Clarias gariepinus) giai đoạn giống.

ThS. Nguyễn Công Thiết
ThS. Trần Ánh Tuyết (Thư ký)
ThS. Lê Thị Hoàng Hằng
Phạm Xuân Trường (K63NTTS)
Lê Doãn Phi Đen (K63BHTS)
Dương Thị Ngọc Hiền (K61BHTS)

1/2020-12/2020

         30,00

         15,00

         15,00

11

T2021-14-63

Nghiên cứu các yếu tố kích thích
 tạo trứng nghỉ luân trùng nước ngọt B. calyciflorus

ThS. Phạm Thị Lam Hồng (Chủ nhiệm)
ThS. Đoàn Thị Nhinh (Thư ký)
ThS. Lê Thị Hoàng Hằng
Vũ Thị Hòa (K62BHTS)

1/2021-12/2021

30,00

15,00

15,00

12

T2021-14-64

Đặc điểm sinh học sinh
 sản Tôm càng nước ngọt (Macrobrachium nipponense, de Haan, 1849)

ThS. Đoàn Thị Nhinh (Chủ nhiệm)
TS. Đoàn Thanh Loan (Thư ký)
ThS. Lê Thị Hoàng Hằng
Thái Văn Đức (K62BHTS)
Trần Văn Phong (K62BHTS)
Lê Thị Cẩm Thơm (K62BHTS)

1/2021-12/2021

30,00

15,00

15,00

13

T2021-14-65

Nghiên cứu bổ sung Inulin vào thức ăn ương nuôi cá nheo Mỹ giai đoạn cá giống

TS. Trịnh Đình Khuyến (Chủ nhiệm)
KS. Mai Văn Tùng (Thư ký)
KS. Nguyễn Thị Dung
Đoàn Văn Dũng (K62BHTS)
Lê Thị Ánh Tuyết (K62BHTS)

1/2021-12/2021

30,00

0,00

30,00

14

T2021-14-66

Nghiên cứu phương pháp nâng cao
 tỉ lệ tách vỏ trứng artemia sau khi ấp

ThS. Đặng Tiến Dũng (Chủ nhiệm)
ThS. Phạm Thị Lam Hồng (thư ký)
ThS. Đoàn Thị Nhinh
KS. Trần Thị Trinh

1/2021-12/2021

30,00

0,00

30,00

15

T2022-14-52

Nghiên cứu bệnh do vi khuẩn Streptococcus agalactiae trên ếch Thái Lan.

ThS Vũ Đức Mạnh 
KS. Đặng Thị Hóa
KS. Trần Thị Trinh
TS. Trương Đình Hoài
NCS. Đoàn Thị Nhinh
Lê Doãn Phi Đen
Nguyễn Bách Tiến

1/2022-12/2022

      30,00

      15,00

      15,00

16

T2022-14-53

Nghiên cứu bổ sung peptidoglycan vào thức ăn đến tăng trưởng và sức đề kháng với vi khuẩn Streptococcus sp. ở cá rô phi vằn Oreochromis niloticus.

ThS Mai Văn Tùng
ThS Nguyễn Công Thiết
TS Nguyễn Thị Mai
KS Đỗ Thị Ngọc Anh
SV Trần Thế Vinh
SV Nguyễn Thị Thúy Hồng

1/2022-12/2022

      30,00

      15,00

      15,00

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP HỌC VIỆN

DO DỰ ÁN VIỆT BỈ TÀI TRỢ GIAI ĐOẠN 2016-2022

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm/Thành viên tham gia đề tài

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí (Triệu đồng)

Kinh phí

Nguồn Học viện
(triệu đồng)

Nguồn khác (triệu đồng)

1

T2017-02-05VB

Tác dụng ức chế vi khuẩn của cao khô dịch chiết cây cỏ tháp bút (Equisetum diffusum D.Don) đối với chủng vi khuẩn Aaeromonas hydrophila gây bệnh trên cá chép
Anti-bacterial effect of Equisetum diffusum D.Don plant extract on Aeromonas hydrophila isolate causing disease on common carp

ThS.Trịnh Thị Trang
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải
TS. Kim Văn Vạn
Trần Thị Thanh Dung (SV BHTS K58)
Nguyễn Thị Thủy (SV BHTS K59)
Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SV BHTS K59)
Nguyễn Thị Hằng (SV BHTS -K58)

3/2017-3/2018

16,8

16,8

0

2

T2018-02-04VB

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đạm trong thức ăn đến quá trình tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lươn đồng Fluta alba (Bloch & Schneider, 1801).
(The effect of protein content in feed on the growth of eel Fluta alba (Bloch & Schneider, 1801)

Mai Văn Tùng
Lê Xuân Chinh (thư ký)
Nguyễn Công Thiết
Nguyễn Thị Cúc (K59NTTS)
Nguyễn Văn Cường (K59NTTS)
Bùi Thị Hân (K59NTTS)

3/2018-3/2019

20

20

0

3

T2018-02-05VB

Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm sinh học phân tử và phương pháp chẩn đoán vi khuẩn Aeromonas veronii độc lực cao phân lập từ các vụ dịch EUS (Epizootic Ulcerative Syndrome) trên cá lăng ở các tỉnh Miền Bắc
Distribution, molecular biology and diagnosis method for pathogenic Aeromonas veroniiisolated from diseased channel catfish in outbreaks of Epizootic Ulcerative Syndromein Northern Vietnam

Trương Đình Hoài
Đoàn Thị Nhinh
Lê Việt Dũng
Lê Văn Giang
Bùi Thị Nguyệt Hà (BHTS K60)
Trần Thị Bảo Ngọc (BHTS K60)
Bùi Huỳnh Đức (BHTS K60)
Nguyễn Văn Hiệu (BHTS K60)
Nguyễn Thị Hiền (BHTS K60)

3/2018-3/2019

25

25

0

4

T2019-02-09VB

Thử nghiệm khả năng gây độc và xác định liều lượng vi khuẩn gây chết 50% trên cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella) ở giai đoạn cá giống của một số loài vi khuẩn sống trong môi trường nước ngọt
Test for toxicity and to determine the dose of 50% killer bacteria in grass carp (Ctenopharyngodon idella) at the fingerling stage of some microbial species that live in freshwater environment.

Nguyễn Thị Dung
Trịnh Đình Khuyến
Trần Ánh Tuyết
Nguyễn Thị Thanh Loan K61BHTS
Đỗ Văn Thành (K61BHTS)
Nguyễn Hữu Quân (K61BHTS)

4/2019 – 4/2020

25

25

0

5

T2019-02- 10VB

Nghiên cứu thử nghiệm nuôi thương phẩm cá rô phi Oreochromis niloticus thịt giòn bằng thứ căn đậu tằm
Research on growing commercial tilapia Oreochromis niloticus brittle meat with broad bean

Nguyễn Công Thiết
Mai Văn Tùng
Trần Thị Nắng Thu
Trần Văn Lĩnh (K60 NTTS)
Nguyễn Ngọc Mai Phương (K60 NTTS)
Trương Thị Trang (K59 BHTS)

4/2019 – 4/2020

25

25

25

6

T2019-02- 11VB

Nghiên cứu dịch tễ học và biện pháp điều trị bệnh bào tử sợi đường ruột trên cá chép (Cyprinus carpio) tại Hải Dương và Hà Nội
(Study on epidemiology and treatment methods of intestinal giant cystic disease caused by Thelohanellus kitauei infecting common carp (Cyprinus carpio) in Hai Duong and Ha Noi)

Nguyễn Văn Tuyến
Trương Đình Hoài
Vũ Đức Mạnh
Nguyễn Viết Tiến (K61NTTS)
Ngô Tuấn Anh (K61NTTS)
Hoàng Ngọc Kiên (K61NTTS)

4/2019 – 4/2020

25

25

0

7

T2020-02-05VB

Nghiên cứu tác động Fucoidan bổ sung vào thức ăn lên tăng tưởng, tỷ lệ sống, hệ số chuyển hóa thức ăn và khả năng kháng bệnh do vi khuẩn Aeromonas veronii trên cá rô phi (Oreochromis sp.) giai đoạn giống ”
Effect of Fucoidan supplementation on growth, survival rate, FCR and resistance to Aeromonas veronii bacteria on tilapia (Oreochromis sp.) fingerling .

ThS. Trần Ánh Tuyết (Chủ nhiệm)
TS. Nguyễn Thị Mai (thư ký)
ThS. Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Lệ Thúy (NTTSK62)
Nguyễn Văn Khánh (NTTSK62)
Hoàng Viết Anh Quân (NTTS K63)

4/2020 – 4/2021

25

25

0

8

T2021-14 -23VB

Nghiên cứu bệnh do vi khuẩn Flavobacterium columnare trên cá trắm cỏ nuôi tại một số tỉnh Miền Bắc
Study on the disease caused by Flavobacterium columnare on grass carp in Northern provinces

KS. Trần Thị Trinh (Chủ nhiệm)
Đặng Thị Hóa (thư ký)
Đoàn Thị Nhinh
Phạm Xuân Trường (BHTSK62)
Bùi Thị Thu Thủy (BHTSK62)
Tô Thị Ngọc Anh (BHTSK62)

4/2021 – 12/2021

26

26

0

9

T2021-09-15VB

Nghiên cứu khả năng điều hòa miễn dịch của axit docosahexaenoic (DHA) bổ sung trong thức ăn ở cá chép (Cyprinus carpio).
Study on the immunomodulation capacity of docosahexaenoic acid (DHA) supplemented in diet of common carp (Cyprinus carpio).

TS. Nguyễn Thị Mai – Khoa Thủy Sản

7/2021 – 12/2021

78

78

0

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP HỌC VIỆN, CẤP BỘ, CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2022

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm/Thành viên tham gia đề tài

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí (Triệu đồng)

Kinh phí

Nguồn Học viện
(triệu đồng)

Nguồn khác (triệu đồng)

1

T2018-03-12TB

Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán một số bệnh thủy sản thường gặp bằng phương pháp PCR tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trương Đình Hoài

 

150

150

0

2

T2020-05-03TĐ

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn chứa
dầu thực vật đến đáp ứng miễn dịch và phản ứng viêm của cá chép (Cyprinus carpio).

1 Nguyễn Thị Mai
2 Mai Văn Tùng
3 Trần Ánh Tuyết
4 Nguyễn Công Thiết
5 Nguyễn Thi Dung
6 Đỗ Thị Ngọc Anh 
7 Hoàng Viết Anh Quân SV/ K63NTTSA
8 Phạm Thị Hải SV/ K64NTTSA
9 Dương Thị Ngọc Hiền SV/ K62NTTSA

01/2020 – 12/2021

150

150

0

3

Cấp Bộ, WB

Nghiên cứu bệnh trên cá rô phi do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila gây ra

Chủ nhiệm Trương Đình Hoài

6/2020-6/2021

1.700,85

1.700,85

0

4

Cấp Nhà nước

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nuôi tôm trong nhà (ISPS)  theo công nghệ Nhật Bản ở khu vực miền Bắc góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới bền vững

Chủ nhiệm Lê Việt Dũng

2020

3.100

3.100

0

5

Đề tài tiềm năng cấp bộ

Nghiên cứu tác nhân gây đốm trắng nội tạng
 cá nheo Mỹ nuôi lồng và biện pháp phòng trị

Chủ nhiệm Trương Đình Hoài
PGS.TS. Kim Văn Vạn
TS. Lê Việt Dũng
ThS. Đoàn Thị Nhinh
ThS. Mai Văn Tùng
ThS. Nguyễn Công Thiết
ThS. Nguyễn Thị Dung
TS. Đoàn Thanh Loan
ThS. Vũ Đức Mạnh

2021-2022

500

500

0

6

Đề tài trọng điểm

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn chứa dầu thực vật đến đáp ứng miễn dịch và phản ứng viêm của cá chép (Cyprinus carpio)

TS. Nguyễn Thị Mai
ThS. Mai Văn Tùng
ThS. Trần Ánh Tuyết
ThS. Nguyễn Công Thiết
ThS. Nguyễn Thi Dung
KS. Đỗ Thị Ngọc Anh

T11/2020-T11/2022

150

150

0

7

Cấp bộ NTMN

Ứng dung Tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống
 và nuôi thương phẩm Ba Ba gai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Chương trình NTMN

Chủ nhiệm chuyển giao Kim Văn Vạn

2021-2023

     

8

Cấp bộ NTMN

Ứng dung Tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống
 và nuôi thương phẩm Ba Ba gai trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chương trình NTMN

Chủ nhiệm chuyển giao Kim Văn Vạn

2021-2024

     

9

Trọng điểm

Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo trai cánh đen dày nước ngọt (Hyriopsis cumingii Lea)

Nguyễn Ngọc Tuấn
Vũ Đức Mạnh
Phạm Thị Lam Hồng
Nguyễn Công Thiết
Nguyễn Thị Dung
Mai Văn Tùng

2022-2023

150

150

0

10

Đề tài Nafosted

Bệnh vi khuẩn mới nổi, nguy hiểm ở cá rô phi nuôi tại Việt Nam, phương pháp chẩn đoán và biện pháp phòng trị

TS. Lê Việt Dũng
ThS. Đoàn Thị Nhinh
ThS. Mai Văn Tùng
ThS. Đoàn Thị Nhinh
ThS. Phạm Thị Lam Hồng
PGS.TS. Kim Văn Vạn
TS. Đoàn Thanh Loan

2020-2023

849

849

0

11

Cấp Bộ (tiềm năng)

Nghiên cứu tác động của việc bổ sung dầu thực vật trong thức ăn đến sinh trưởng và chất lượng thịt của cá rô phi

Cấp Bộ (tiềm năng)
TS. Nguyễn Thị Mai
ThS. Mai Văn Tùng
ThS. Trần Ánh Tuyết
ThS. Nguyễn Công Thiết
ThS. Nguyễn Thi Dung
KS. Đỗ Thị Ngọc Anh
TS. Trịnh Đình Khuyến
ThS. Đặng Tiến Dũng

2022-2023

500

500

0

12

Quốc tế

Study on the effect of dietary peptidoglycan and probiotic on growth, feed utilisation, immune response, and pathogen resistance in striped catfish Pangasianodon hypophthalmus

TS. Nguyễn Thị Mai
PGS.TS. Trần Thị Nắng Thu
ThS. Mai Văn Tùng
ThS. Trần Ánh Tuyết
ThS. Nguyễn Thị Dung

2022-2024

14.950 USD

14.950 USD

0