GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

Do nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy sản miền Bắc tăng nên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản được tái thành lập từ năm 2004, dưới Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản trước đây. Năm 2015, Bộ môn là nòng cốt để thành lập Khoa Thủy sản và phụ trách ngành đào tạo Nuôi trồng thủy sản. Hiện nay Bộ môn có 7 thành viên cơ hữu và 4 thành viên hợp đồng, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 04 Tiến sĩ, 04 Thạc sỹ và 02 Kỹ sư.     

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản là một bộ môn chuyên về kỹ thuật và công nghệ nuôi trồng các loài thủy sản, bao gồm các loài cá, tôm, cua, rươi, ruốc, vi tảo và những loài khác. Bộ môn nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật nuôi trồng để tăng cường sản lượng và chất lượng thủy sản, cũng như tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Bộ môn cũng đào tạo và nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến quản lý, kinh tế, và công nghệ thủy sản, từ đó tạo ra những kế hoạch và giải pháp hiệu quả cho người nuôi trồng thủy sản.

Bộ môn cung cấp tới sinh viên các môn bao gồm kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá cảnh, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt, kỹ thuật nuôi thủy đặc sản, hình thái phân loại giáp xác và động vật thân mềm, ngư loại học, sinh lý động vật thủy sản, nuôi trồng thủy sản đại cương, di truyền và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản, công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản.

Chúng tôi có các giảng viên lấy sinh viên làm trọng tâm, tận tâm với sự nghiệp phát triển nghề và nhân cách của sinh viên. Các chương trình của chúng tôi cung cấp môi trường học tập bao gồm hướng dẫn trong lớp và phòng thí nghiệm, và vì hầu hết các công việc của nghề là ngoài văn phòng, nên sinh viên của chúng tôi dành nhiều thời gian ở các nơi thực tế. Chúng tôi cũng khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học để bạn có thể làm việc trực tiếp với các giáo sư tiến sĩ nghiên cứu đầu ngành.

Bộ môn cam kết làm việc cùng với các sinh viên xuất sắc để giải quyết các vấn đề phức tạp hiện đang ảnh hưởng đến sản xuất và quản lý cá và động vật không xương sống. Ô nhiễm, suy thoái và suy giảm môi trường sống nước ngọt và biển của các loài động vật thủy sinh tiếp tục làm giảm số lượng và chất lượng nguồn lợi thủy sản của chúng ta, sự đa dạng và phong phú của các sinh vật phụ thuộc vào những môi trường sống này, cũng như việc sản xuất và thu hoạch các loài quan trọng về mặt thương mại và giải trí.

Tầm quan trọng về sinh thái và kinh tế của các nguồn lợi thủy sản trên thế giới tạo cơ sở cho một chương trình đào tạo và nghiên cứu đa dạng về nuôi trồng thủy sản và công nghệ sinh học thủy sản tại Bộ môn. Bạn hãy xem các trang giới thiệu chương trình học Đại học, Cao học, Tiến sĩ để biết về chương trình học tập. Bạn cũng có thể xem các trang cá nhân thành viên của Bộ môn để biết các mối quan tâm nghiên cứu và các loại dự án nghiên cứu đang được tiến hành. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian liên hệ với các giảng viên về cơ hội học tập và nghiên cứu tiềm năng và sẽ cân nhắc nghiêm túc việc tham gia học và nghiên cứu trong các dự án nghiên cứu của Bộ môn.

Bộ môn coi trọng các giá trị từ những điểm mạnh và kinh nghiệm chuyên môn mà sinh viên, giảng viên và nhân viên mang lại cho cộng đồng. Chúng tôi cam kết cung cấp một chương trình giáo dục xuất sắc cho tất cả sinh viên của mình, bất kể chủng tộc, giới tính, tầng lớp, quốc tịch, khả năng thể chất, tôn giáo hay tuổi tác. Chúng tôi tự hào về những vai trò khác nhau mà sinh viên, nhân viên và giảng viên của chúng tôi đóng góp trong cộng đồng Bộ môn và Khoa.