CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC

 

 

I/ DANH SÁCH BÀI BÁO TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2022

STT

Tên bài báo

Tác giả Học viện

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Tạp chí thuộc

Các tác giả

1

Ứng dụng sinh học phân tử trong định danh loài cá chim vây vàng nuôi tại Việt Nam

1. Nguyễn Thị Mai 

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn., Số 286, trang 102-109

Tạp chí KH cấp Ngành

Nguyễn Thị Hương, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Toàn, Nguyễn Hữu Ninh

2

Xác định độ tiêu hoá của một số thức ăn công nghiệp đối với cá chim vây vàng (trachinotus ovatus) dạng hình vây ngắn

1. Trần Thị Nắng Thu  2. Trần Thị Thập Hiếu 

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam 2016

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trần Thị Nắng Thu
Nguyễn Hữu Ninh
Trần Thế Mưu
Trần Thị Thập Hiếu
Nguyễn Tuấn Đạt

3

Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá chim vây dài (Trachinotus Blochii) và cá chim vây ngắn ( Trachinotus ovantus).

1. Trần Thị Nắng Thu 

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Tạp chí KH cấp Ngành

Trần Thế Mưu
Lê Văn Toàn
Đặng Thị Dịu
Phạm Đức Phương
Trần Thị Nắng Thu

4

Nghiên cứu biện pháp thay thế green malachite trong điều trị trùng quả dưa Ichthyophthirius multifiliis

1. Phạm Thị Lam Hồng  2. Trương Đình Hoài  3. Nguyễn Văn Tuyến  4. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2016

Việt Nam

Tạp chí KH nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trương Đình Hoài, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Hương Giang, Phạm Thị Lam Hồng

5

PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA XẠ KHUẨN NỘI CỘNG SINH TRÊN CÂY MÀNG TANG (LITSEA CUBEBA) ĐỐI VỚI VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN CÁ CHÉP VÀ RÔ PHI

1. Trương Đình Hoài  2. Trịnh Thị Trang 

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trịnh Thị Trang1*, Kim Văn Vạn1, Trương Đình Hoài1, Nguyễn Thanh Hải2, Nguyễn Văn Giang2, Nguyễn Ngọc Tuấn1

6

XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ LĂNG (Ictalurus punctatus) TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM

1. Trịnh Thị Trang  2. Trương Đình Hoài 

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trịnh Thị Trang, Nguyễn Thị Dung, Trương Đình Hoài

7

Xây dựng mô hình nuôi cá nheo mỹ (Ictalurus punctatus) trong ao tại Hưng Yên

1. Kim Văn Vạn 

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp VIệt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Kim Văn Vạn

8

Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh sản của Rùa câm Mauremys mutica (Cantor, 1812) tại Bắc Ninh

1. Kim Văn Vạn 

2017

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tạp chí KH cấp Ngành

Kim Văn Vạn, Tạ Thị Hợp

9

Mối tương quan giữa mật độ vi khuẩn Vibrio spp. và độ mặn trong ao nuôi tôm

1. Kim Văn Vạn  2. Huỳnh Thị Mỹ Lệ 

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp VIệt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trương Thị Mỹ Hạnh, Kim Văn Vạn, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phan Thị Vân

10

Đánh giá khả năng diệt khuẩn In Vitro của sản phẩm Nano Polyme – Ag – Fe3O4 – kháng sinh đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tuỵ cấp (AHPND) trên tôm nước lợ

1. Kim Văn Vạn 

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp VIệt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Đặng Thị Lụa, Kim Văn Vạn, Hà Phương Thư

11

Effects of carotenoids in carrot and tomato
on color Intensity of Red sword tail.

 

2017

Thái Lan

Agricultural Sci. J.

Tạp chí KH cấp Trường

Prapasiri Jaipong, Tassanee keadpun, Supanida Aeamnor, Patthanun Kotham. Suphawadee Yaemkong and Tuan Nguyen Ngoc

12

Nitrogen waste in the effluent from an intensive shrimp farm and the removal effectiveness of a  wastewater treatment system with integrating seaweed production

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Kim Văn Vạn 

2017

Việt Nam

Vietnam J. Agri.Sci

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Doan Thi Nhinh, Nicholas Paul, Simon Rechner, Kim Van Van

13

Hiện trạng và giải pháp phát triển nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1. Kim Văn Vạn 

2018

Việt Nam

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Tạp chí KH cấp Ngành

Kim Văn Vạn & Nguyễn Thành Trung

14

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH U NANG BÃ ĐẬU TRONG RUỘT CÁ CHÉP DO BÀO TỬ SỢI GÂY RA  TẠI HẢI DƯƠNG

1. Kim Văn Vạn 

2018

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Thú Y

Tạp chí KH cấp Ngành

Pham Thi Thắm

15

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC, TRẦM TÍCH hồ Tây (HÀ NỘI)  VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

1. Kim Văn Vạn 

2018

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Ngô Sỹ Vân, Vũ Thị Hồng Nguyên,  Kim Thị Thoa, Nguyễn Đức Tuân,
Kim Văn Vạn

16

NGHIÊN CỨU BỆNH ĐỐM TRẮNG Ở CÁ CẢNH BIỂN

1. Kim Văn Vạn 

2018

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Thú Y

Tạp chí KH cấp Ngành

Kim Văn Vạn

17

Nghiên cứu sinh trưởng của cá chim vây vàng (Trachinotus sp.) sử dụng một số loại thức ăn khác nhau

1. Nguyễn Thị Mai  2. Trần Thị Nắng Thu 

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí KH cấp Ngành

Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Nắng Thu

18

Nghiên cứu khả năng thay thế thức ăn tươi sống bằng thức ăn công nghiệp ở cá chạch sông (Mastacembelus armatus) giai đoạn cá giống

1. Nguyễn Thị Mai  2. Trần ánh Tuyết 

2018

Việt Nam

KHKT chăn nuôi

Tạp chí KH cấp Ngành

Nguyễn Thị Mai, Trần Ánh Tuyết, Vũ Quang Quế

19

Ảnh hưởng của tần suất và thời điểm cho ăn đến tăng trưởng và sử dụng thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

1. Trần Thị Nắng Thu  2. Nguyễn Thị Dung  3. Trần ánh Tuyết 

2018

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Tạp chí KH cấp Ngành

Trần Thị Nắng Thu, Lê Xuân Chinh, Trần Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Dung

20

Ảnh hưởng của chế độ bỏ đói và định lượng thức ăn đến tăng trưởng, sử dụng thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

1. Trần Thị Nắng Thu  2. Nguyễn Công Thiết 

2018

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Tạp chí KH cấp Ngành

Trần Thị Nắng Thu, Lê Xuân Chinh, Trần Thị Thập Hiếu, Nguyễn Công Thiết

21

SO SÁNH HIỆU QUÂ ĐIỀU TRỊ CỦA PRAZIQUANTEL ĐỐI VỚI HAI LOÀI SÁN LÁ ĐƠN CHỦ Neobenedenia girellae VÀ Benedenia seriolae KÝ SINH TRÊN CÁ AMBERJACK (Seriola dumerili)

1. Trương Đình Hoài  2. Nguyễn Thị Hương Giang (TY)  3. Kim Văn Vạn 

2018

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trương Đình Hoài, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn

22

Bệnh vi khuẩn mới nổi nguy hiểm ở các hồi vân và nghiên cứu ứng dụng liệu pháp thực khuẩn thể trong phòng trị bệnh

1. Trương Đình Hoài  2. Nguyễn Văn Tuyến  3. Kim Văn Vạn  4. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2019

Việt Nam

Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn

23

THỬ NGHIỆM THUẦN HÓA VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) QUA ĐÔNG TRONG AO NUÔI NƯỚC NGỌT TẠI HƯNG YÊN

1. Đoàn Thị Nhinh 

2019

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Kim Văn Vạn
Đoàn Thị Nhinh

24

Tỷ lệ C:N thích hợp cho TTCT trong hệ thống biofloc

1. Đoàn Thị Nhinh 

2019

Việt Nam

Tạp chí Thủy sản

Tạp chí KH cấp Ngành

Đoàn Thị Nhinh

25

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI VÀ HÀM LƯỢNG PROTEIN TRONG THỨC ĂN LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ NGẠNH SÔNG (Cranoglanis henrici Vaillant, 1893) NUÔI TRONG BỂ COMPOSIT

1. Kim Văn Vạn  2. Đoàn Thị Nhinh 

2018

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Kim Văn Vạn, Đoàn Thị Nhinh và Nguyễn Thị Thúy Hằng

26

Ảnh hưởng của mật độ lên tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá song chuột (Cromileptes altivelis)

1. Phạm Thị Lam Hồng 

2019

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Vũ Văn Sáng, Trần Thế Mưu, Lê Xân, Phạm Thị Lam Hồng, Trần Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Văn Phong, Vũ Văn In.

27

Survival and growth rates of white-leg shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) reared in freshwater and saline brackishwater

1. Lê Việt Dũng 

2019

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam / Vietnam Journal of Agricultural Science

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Lê Việt Dũng

28

Phòng bệnh vi bào tử trùng (Microsporidian) gây bệnh EHP trên tôm

1. Trương Đình Hoài 

2019

Việt Nam

Thủy sản Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài

29

Ứng dụng liệu pháp thực khuẩn thể phòng trị bệnh cá hồi

1. Trương Đình Hoài  2. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2019

Việt Nam

Thủy sản Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài
Nguyễn Thị Hương Giang

30

Chế độ dinh dưỡng thích hợp cho cá rô đồng

1. Nguyễn Công Thiết 

2019

Việt Nam

Thủy sản việt nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Nguyễn Công Thiết

31

So sánh sinh trưởng của một số quần đàn cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) ở Việt Nam

1. Nguyễn Thị Mai  2. Trần ánh Tuyết 

2019

Việt Nam

Tạp chí KHKT chăn nuôi

Tạp chí KH cấp Ngành

Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Toàn, Trần Thế Mưu, Trần Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Dung
và Nguyễn Hữu Ninh

32

Đa dạng loài rong biển đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

1. Nguyễn Thị Mai 

2019

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học tự nhiên (Hue University Journal of Science: Natural Science)

Tạp chí KH cấp Ngành

Đỗ Anh Duy, Trần Văn Hướng, Bùi Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Mai, Đặng Diễm Hồng

33

Ảnh hưởng của mật độ nuôi và hàm lượng protein trong thức ăn đến tỉ lệ sống và tăng trưởng của cá lóc đầu nhím (Channa sp.) nuôi thương phẩm

1. Trần Thị Nắng Thu 

2019

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Mai Văn Tùng
Nguyễn Thị Hậu
Trần Thị Nắng Thu

34

The Effects of Short Freshwater Bath Treatments on the Susceptibility to Different Stages of Neobenedenia girellae Infecting Barramundi (Lates calcarifer)

1. Trương Đình Hoài  2. Trịnh Thị Trang  3. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2019

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Sciences

Tạp chí KHNNVN (Tiếng Anh)

Trương Đình Hoài, Trịnh Thị Trang, Nguyễn Thị Hương Giang

35

Aeromonas veronii, tác nhân gây bệnh mới ở cá nheo mỹ

1. Trương Đình Hoài 

2019

Việt Nam

Thủy sản Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài

36

Lựa chọn môi trường nuôi sinh khối tảo Scenedesmus

1. Phạm Thị Lam Hồng 

2019

Việt Nam

Tạp chí Thủy sản

Tạp chí KH cấp Ngành

Phạm Thị Lam Hồng

37

Giải ‘bài toán’ giống Moina

1. Phạm Thị Lam Hồng 

2019

Việt Nam

Tạp chí Thủy sản Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Phạm Thị Lam Hồng

38

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus)

1. Trần Thị Nắng Thu 

2019

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Mai Văn Tùng
Nguyễn Thị Oanh
Lê Xuân Chinh
Trần Thị Nắng Thu

39

Luân trùng: Thức ăn tiềm năng trong sản xuất cá nước ngọt

1. Phạm Thị Lam Hồng 

2019

Việt Nam

Tạp chí Thủy sản Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Phạm Thị Lam Hồng

40

Đánh giá ảnh hưởng của lá cây màng tang lên khả năng kháng bệnh do vi khuẩn (Aeromonas hydrophyla) của cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella)

1. Nguyễn Ngọc Tuấn 

2019

Việt Nam

Tạp chí thủy sản Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Nguyễn Ngọc Tuấn, Trịnh Thị Trang, Lê Văn Khoa

41

NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ ĂN ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM

1. Trần Thị Nắng Thu  2. Nguyễn Công Thiết  3. Nguyễn Văn Tuyến 

2019

Việt Nam

Bản tin Khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tạp chí KH cấp Ngành

Trần Thị Nắng Thu
Trần Ánh Tuyết
Võ Quý Hoan
Nguyễn Thị Hậu
Trần Thị Thập Hiếu
Nguyễn Công Thiết
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Văn Tuyến

42

Giải pháp tạo đột phá trong nuôi tôm

1. Trương Đình Hoài  2. Lê Việt Dũng 

2020

Việt Nam

Thủy sản Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài
Lê Việt Dũng

43

Bệnh KHV-rủi ro tiềm ẩn cho nghề nuôi cá chép

1. Trương Đình Hoài 

2020

Việt Nam

Thủy sản Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài

44

Biện pháp phòng và trị bệnh cho cá nuôi

1. Kim Văn Vạn 

2020

Việt Nam

Thủy sản

Tạp chí KH cấp Ngành

Kim Văn Vạn

45

Cảnh giác với SHIV- Bệnh mới trên tôm

1. Trương Đình Hoài 

2020

Việt Nam

Aquaculture

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài

46

ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR CHẨN ĐOÁN BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ NHEO MỸ (Ictalurus punctatus)

1. Kim Văn Vạn  2. Trương Đình Hoài  3. Nguyễn Văn Tuyến  4. Nguyễn Thị Lan (KTY)  5. Nguyễn Thị Huyên  6. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2020

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn, Đào Lê Anh, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Văn Tuyến, Vũ Đức Mạnh, Nguyễn Thị Hương Giang, Trương Quang Lâm, Nguyễn Thị Lan

47

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, BỆNH LÝ VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH KOI HERPES VIRUS (KHV) TRÊN CÁ CHÉP NUÔI TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

1. Trương Đình Hoài  2. Kim Văn Vạn  3. Nguyễn Thị Lan (KTY) 

2020

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trương Đình Hoài, Đào Lê Anh, Nguyễn Thị Lan, Kim Văn Vạn

48

KÍCH THÍCH TẠO TRỨNG NGHỈ VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ, BẢO QUẢN VÀ ẤP NỞ TRỨNG NGHỈ Moina micrura

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Phạm Thị Lam Hồng  3. Trương Đình Hoài  4. Kim Văn Vạn 

2020

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Đoàn Thị Nhinh
Phạm Thị Lam Hồng
Trương Đình Hoài
Kim Văn Vạn

49

THỬ NGHIỆM THỨC ĂN TRONG ƯƠNG NUÔI ẤU TRÙNG CÁ SONG CHANH (Epinephelus malabaricus) GIAI ĐOẠN ĐẦU

1. Kim Văn Vạn 

2020

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Kim Văn Vạn
Hoàng Nhật Sơn
Phạm Công Hải

50

Kết quả của mô hình nuôi ghép cá vược (Lates calcarifer) với cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus) trong ao đất tại xã lập lễ, huyện Thủy nguyên, thành phố Hải Phòng

1. Kim Văn Vạn  2. Trần ánh Tuyết 

2020

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp.

Tạp chí KH cấp Ngành

Kim Văn Vạn
Trần Ánh Tuyết
Nguyễn Thị Diệu Phương

51

Thử nghiệm các phác đồ điều trị bệnh u nang đường ruột  do bào tử sợi Thelohanellus kitauei trên cá chép (Cyprinus carpio)

1. Nguyễn Văn Tuyến  2. Đoàn Thị Nhinh  3. Trương Đình Hoài  4. Kim Văn Vạn 

2020

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị Dịu, Phạm Thị Thắm, Đoàn Thị Nhinh, Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài

52

ĐIỀU TRỊ GIUN TRÒN Camallanus anabantis KÝ SINH TRÊN CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testudineus) BẰNG FENBENDAZOLE

1. Trương Đình Hoài  2. Đoàn Thị Nhinh  3. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2021

Việt Nam

Tạp chí khoa học thú y

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài, Đoàn Văn Vững, Đoàn Thị Nhinh, Nguyễn Thị Hương Giang

53

Effects of Temperature on Population Growth and Resting Egg Production of Freshwater Rotifer (Brachionus calyciflorus)

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Phạm Thị Lam Hồng  3. Trương Đình Hoài  4. Kim Văn Vạn 

2021

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Tiếng Anh)

Doan Thi Nhinh, Pham Thi Lam Hong, Truong Dinh Hoai, Kim Van Van

54

HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁ NƯỚC LẠNH TẠI TÂY NGUYÊN.

1. Kim Văn Vạn  2. Nguyễn Văn Tuyến  3. Nguyễn Công Thiết  4. Vũ Đình Tôn 

2021

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Kim Văn Vạn, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Công Thiết,
Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Duy

55

Công nghệ mới trong sản xuất tôm giống

1. Lê Việt Dũng 

2019

Việt Nam

Tạp chí Con tôm

Tạp chí KH cấp Ngành

Lê Việt Dũng

56

Thoái hóa trong sản xuât Nghêu giống nhân tạo

1. Lê Việt Dũng 

2020

Việt Nam

Thủy sản Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

 

57

SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM CHÉO CỦA VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri PHÂN LẬP TỪ CÁ RÔ PHI VÀ NHEO MỸ TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Lê Việt Dũng  3. Trương Đình Hoài  4. Kim Văn Vạn 

2021

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Đoàn Thị Nhinh
Trần Thị Trinh
 Đặng Thị Hóa
 Lê Việt Dũng
 Nguyễn Thị Hương Giang
Kim Văn Vạn
 Đặng Thị Lụa,
Trương Đình Hoài

58

So sánh hiệu quả điều trị bệnh giun đầu gai Pallisentis spp. trên cá rô đồng (Anabas testudineus) bằng levamisole và praziquantel

1. Trương Đình Hoài  2. Nguyễn Thị Hương Giang (TY)  3. Kim Văn Vạn 

2021

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trương Đình Hoài
Đoàn Văn Vững
Nguyễn Thị Hương Giang
Kim Văn Vạn

59

Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh u nang đường ruột do bào tử sợi Thelohanellus kitauei trên cá chép (Cyprinus carpio).

1. Nguyễn Văn Tuyến  2. Đoàn Thị Nhinh  3. Kim Văn Vạn  4. Trương Đình Hoài 

2020

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị Dịu, Phạm Thị Thắm, Đoàn Thị Nhinh, Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài

60

Ảnh hưởng của BETA-GLUCAN và một số chất bổ sung lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và sức đề kháng bệnh do vi khuẩn Flavobacterium columnare trên cá rô phi (Oreochromis niloticus).

1. Kim Văn Vạn  2. Lê Việt Dũng  3. Trương Đình Hoài 

2021

Việt Nam

Khoa học và Kỹ thuật Thú Y

Tạp chí KH cấp Ngành

Kim Văn Vạn
Lê Việt Dũng
Trương Đình Hoài

61

So sánh hiệu quả kỹ thuật nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) vụ đông trong ao mở ngoài trời và hệ thống trong nhà tại tỉnh Nam Định

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Trương Đình Hoài  3. Kim Văn Vạn  4. Phạm Thị Lam Hồng  5. Lê Việt Dũng 

2021

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Thị Hóa, Lê Thị Cẩm Vân, Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn, Phạm Thị Lam Hồng, Lê Việt Dũng

62

Nghiên cứu khả năng gây độc và liều lượng vi khuẩn gây chết 50% của vi khuẩn Aeromonas veronii trên cá chép (Cyprinus carpio)

1. Nguyễn Thị Mai  2. Trần Thị Nắng Thu  3. Trương Đình Hoài 

2021

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tạp chí KH cấp Ngành

Nguyễn Thị Mai,
Đỗ Thị Ngọc Anh,
Trương Đình Hoài,
Trần Thị Nắng Thu,

63

Tác nhân gây bệnh đỏ mắt ở cá trắm đen (Mylopharyngodon Piceus) và kết quả điều trị

1. Kim Văn Vạn  2. Trương Đình Hoài 

2021

Việt Nam

Tạp chí khoa học thú y

Tạp chí KH cấp Ngành

Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài

64

Ương tôm trong nhà (ISPS) điều kiện miền Bắc

1. Lê Việt Dũng  2. Trương Đình Hoài  3. Đoàn Thị Nhinh 

2021

Việt Nam

Người Nuôi tôm

Tạp chí KH cấp Ngành

Lê Việt Dũng
Trương Đình Hoài
Đoàn Thị Nhinh

65

Ảnh hưởng của một số chế phẩm vi sinh đến chất lượng nước nuôi tôm chân trắng sạch bệnh

1. Trịnh Đình Khuyến 

2021

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tạp chí KH cấp Ngành

Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Cao Trường Giang
Vũ Văn Sáng
Lê Phú Tuấn
Vũ Văn In
Lê Duy Khương
Trịnh Đình Khuyến5

66

Ảnh hưởng của beta-glucan và vi sinh vật có lợi tới tỷ lệ sống, sức đề kháng bệnh do vi khuẩn Streptococcus agalactiae trên cá rô phi  (O. niloticus)

1. Trương Đình Hoài  2. Kim Văn Vạn 

2022

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Kim Minh Anh, Nguyễn Văn Duy, Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn

67

Thử nghiệm nano bạc trong điều trị trùng quả dưa Ichthyophthirius multifiliis trên cá lóc (Channa argus)

1. Lê Việt Dũng 

2022

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Lê Việt Dũng

68

Nghiên cứu nuôi cá rô phi bằng Đậu tằm (Vicia faba) tạo sản phẩm cá giòn

1. Trần Thị Nắng Thu  2. Trịnh Đình Khuyến  3. Nguyễn Công Thiết  4. Mai Văn Tùng 

2022

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trần Thị Nắng Thu
Mai Văn Tùng
Nguyễn Công Thiết
Trịnh Đình Khuyến
Đỗ Thị Ngọc Anh

69

Ảnh hưởng của mật độ nuôi và hàm lượng protein trong thức ăn đến tỉ lệ sống và tăng trưởng của cá lóc đầu nhím (Channa sp.) nuôi thương phẩm

1. Mai Văn Tùng  2. Trần Thị Nắng Thu 

2018

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Mai Văn Tùng
Nguyễn Thị Hậu
Trần Thị Nắng Thu

70

Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng protein khác nhau đến tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lươn đồng (Monopterus albus)

1. Mai Văn Tùng  2. Lê Xuân Chinh  3. Trần Thị Nắng Thu 

2019

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Mai Văn Tùng
Nguyễn Thị Oanh
Lê Xuân Chinh
Trần Thị Nắng Thu

71

Một số đặc điểm bệnh học của cá Nheo mỹ nuôi lồng nhiễm vi khuẩn Flavorbacterium Columnare

1. Trương Đình Hoài  2. Đoàn Thị Nhinh  3. Nguyễn Thị Hương Giang (TY)  4. Nguyễn Ngọc Tuấn  5. Kim Văn Vạn 

2022

Việt Nam

Tuyển tập công trình KH của các tiến sĩ trẻ tốt nghiệp tại Nhật Bản

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài, Đoàn Thị Nhinh, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Ngọc Tuấn, Kim Văn Vạn

72

Độc lực và ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự phát triển của Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá rô phi và biến đổi mô bệnh học trên cá nhiễm bệnh.

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Nguyễn Thị Hương Giang (TY)  3. Trương Đình Hoài 

2022

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tạp chí KH cấp Ngành

Đoàn Thị Nhinh, Vũ Đức Mạnh, Nguyễn Thị Hương Giang, Đặng Thị Lụa, Trương Đình Hoài

73

Bệnh vi khuẩn thường gặp, nguy hiểm trên cá rô phi nuôi: Hiện trạng và thách thức ở Việt Nam

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Kim Văn Vạn  3. Trương Đình Hoài 

2022

Việt Nam

Tạp chí khoa học thú y

Tạp chí KH cấp Ngành

Đoàn Thị Nhinh, Đặng Thị Lụa, Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài

74

PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY VỚI KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Flavobacterium columnare GÂY BỆNH TRÊN CÁ TRẮM CỎ NUÔI TẠI MIỀN BẮC

1. Trương Đình Hoài  2. Đoàn Thị Nhinh  3. Nguyễn Ngọc Tuấn  4. Kim Văn Vạn 

2022

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Trương Đình Hoài*, Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh,
Đặng Thị Hóa, Nguyễn Ngọc Tuấn, Kim Văn Vạn

75

Điều trị giun tròn ký sinh trên cá rô đồng (ANABAS TESTUDINEUS) bằng FENBENDAZOLE

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Trương Đình Hoài  3. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2021

Việt Nam

Khoa học Kỹ thuật Thú Y

Tạp chí KH cấp Ngành

Trương Đình Hoài
Đoàn Văn Vững
Đoàn Thị Nhinh
Nguyễn Thị Hương Giang

76

Thử nghiệm ương cá chép giống (Cyprinus carpio) bằng công nghệ Biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô.

1. Kim Văn Vạn 

2022

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tuấn Duy, Kim Văn Vạn, Thái Thanh Bình

77

Ảnh hưởng của mật độ ương đên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus) giai đoạn ương từ 30 đến 50 ngày tuổi

1. Kim Văn Vạn 

2022

Việt Nam

Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản

Tạp chí KH cấp Ngành

Nguyễn Quý Thịnh, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Anh Hiếu, Ngô Phú Thỏa, Kim Văn Vạn

78

Bệnh đốm trắng nội tạng cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus) nuôi lồng khu vực phía Bắc do ấu trùng sán lá Dollfustrema bagarii gây ra

1. Vũ Đức Mạnh  2. Trương Đình Hoài  3. Kim Văn Vạn 

2022

Việt Nam

Khoa học và Kỹ thuật Thú Y

Tạp chí KH cấp Ngành

Vũ Đức Mạnh, Kim Minh Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Đình Hùng, Trương Đình Hoài, Đặng Thị Lụa, Kim Văn Vạn

79

HIỆN TRẠNG NUÔI CÁ NHEO MỸ (Ictalurus punctatus) TRONG LỒNG  TẠI MỘT SỐ VÙNG NUÔI TRỌNG ĐIỂM MIỀN BẮC

1. Trương Đình Hoài  2. Vũ Đức Mạnh  3. Kim Văn Vạn 

2022

Việt Nam

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tạp chí KH cấp Ngành

Vũ Đức Mạnh, Chu Đức Quý, Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn

80

Ảnh hưởng hàm lượng muối trong thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế trong nuôi cá rô phi thương phẩm

1. Vũ Đức Mạnh  2. Kim Văn Vạn  3. Trương Đình Hoài  4. Đoàn Thị Nhinh 

2022

Việt Nam

Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp

Tạp chí KH cấp Trường

Ninh Hoàng Oanh1,2, Đoàn Thị Nhinh2, Vũ Đức Mạnh2, Trương Đình Hoài2, Kim Văn Vạn2*

81

THỬ NGHIỆM KẾT HỢP NANO BẠC VÀ FLORFENICOL TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN Aeromonas veronii TRÊN CÁ NHEO MỸ (Ictalurus punctatus)

1. Nguyễn Thị Dung  2. Kim Văn Vạn  3. Lê Việt Dũng  4. Trương Đình Hoài 

2022

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHNNVN (Học viện)

Nguyễn Thị Dung, Kim Văn Vạn, Lê Việt Dũng, Trương Đình Hoài

II/ DANH SÁCH BÀI BÁO QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2022

STT

Tên bài báo

Tác giả Học viện

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

Đơn vị

Tạp chí thuộc

Các tác giả

1

Antibacterial activity of Litsea cubeba (Lauraceae) from Vietnam and effects of its extracts on the biological response of common carp (Cyprinus carpio)

1. Nguyễn Ngọc Tuấn  2. Trịnh Thị Trang 

2016

Mỹ

Journal of Applied Microbiology

2.156

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Nguyen, Hai Van; Caruso, Domenico; Lebrun, Marc; Nguyen , Ngoc Tuan ; Trinh , Thi Trang ; Meile, Jean-Christophe; Chu, Son; Sarter, Samira

2

Properties and genomic analysis of Lactococcus garvieae lysogenic bacteriophage PLgT-1, a new member of Siphoviridae, with homology to Lactococcus lactis phages

1. Trương Đình Hoài 

2016

Anh

Virus Research

2.526

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

3

Apparent Digestibility of Some Commercial Feeds for Snubnose Pompano, Trachinotus blochii

1. Trần Thị Nắng Thu 

2016

Việt Nam

Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 2016

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Tran Thi Nang Thu
Tran Thi Thap Hieu
Nguyen Tuan Dat
Tran Quang Hung

4

PCR-mediated identification of the newly emerging pathogen Lactococcus garvieae (serotype II) from Seriola quinqueradiata and S. dumerili

1. Trương Đình Hoài 

2017

Nhật Bản

Fish Pathology

1.08

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Kazuya Ohbayashi, Daisaku Oinaka, Truong Dinh Hoai, Terutoyo Yoshida, Issei Nishiki

5

Physiological and immune response of juvenile rainbow trout to dietary bovine lactoferrin

1. Trịnh Đình Khuyến 

2017

Mỹ

Fish and Shellfish Immunology

3.148

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Trinh Dinh Khuyen, Syaghalirwa.N.M. Mandiki, Valérie Cornet, Jessica Douxfils, Stéphane Betoulle, Peter Bossier, Felipe E. Reyes-López, Lluis Tort and Patrick Kestemont

6

Knowledge and Behavior Regarding Pesticide use Among Agriculturists in Sap Sombun Subdistrict, Wichian Buri District, Phetchabun Province.

2017

Thái Lan

Academic Journal Uttaradit University

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Suphawadee Yaemkong, Patthanun Kotom, Prapasiri Jaipong, Piyawadee Noinumsai, Tuan Nguyen Ngoc, Sirikanda Yaemkong, Suttipong Lamaong

7

Isolation and evaluation of antimicrobial activity of endophytic actinobacteria on May Chang tree (Litsea cubeba) against pathogenic bacteria causing diseases on common carp and tilapia.

1. Nguyễn Ngọc Tuấn  2. Trịnh Thị Trang 

2017

Thái Lan

SNRU Journal of Science and Technology

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Nguyen Ngoc Tuan1,2,*
, Trinh Thi Trang1
, Suphawadee Yaemkong2
, Prapasiri Jaipong2
, Phattanan Kotham2

8

Improvement of aquaculture for mountainous regions in North of Vietnam through locally available materials under laboratorial conditions.

1. Nguyễn Ngọc Tuấn 

2017

Thái Lan

Animal Science Journal.

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Tuan Nguyen Ngoc, Suphawadee Yeamkong, Patthanun Kotham, Prapasiri Jaipong and Ulfert Focken

9

Costs and returns of raising chasing ducks in paddy field at Phitsanulok Province.

2017

Thái Lan

 Agricultural Sci. J.

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Suphawadee Yaemkong, Saengthian Jamtong, Sarinya Rattanasawat, Prapasiri Jaipong, Phattanun Gotoom, Sirikanda Yaemkong, Usaneeporn Soipeth and Tuan Nguyen Ngoc,

10

A lytic bacteriophage of the newly emerging rainbow trout pathogen Weissella ceti

1. Trương Đình Hoài 

2018

Hà Lan

Virus Research

2.628

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Truong Dinh Hoai, Kyoka Mitomi, Issei Nishiki, Terutoyo Yoshida

11

First isolation of Weissella ceti responsible for outbreaks of weissellosis in farmed rainbow trout in Japan

1. Trương Đình Hoài 

2018

Mỹ

Journal of Fish Diseases

2.138

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Truong Dinh Hoai, Kyoka Mitomi, Issei Nishiki, Terutoyo Yoshida

12

Host range and the influence of a cell capsule on the phage efficacy of three Lactococcus garvieae lytic phages

1. Trương Đình Hoài 

2018

Đức

Diseases of Aquatic Organisms

1.78

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Truong Dinh Hoai, Issei Nishiki, Terutoyo Yoshida, Toshihiro Nakai

13

Host-associated probiotics boosted mucosal and serum immunity, disease resistance and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

1. Kim Văn Vạn 

2018

Hà Lan

Aquaculture

2.74

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Hien Van Doan,, Seyed Hossein Hoseinifar, Chartchai Khanongnuch, Apinun Kanpiengjai, Kridsada Unban, Van Van Kim, Satawat Srichaiyo

14

Prevalence of Cryptocaryon irritans in wild marine ornamental fish from Vietnam

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Kim Văn Vạn 

2018

Philippin

IOP Conf. Ser: Earth Environ.Sci

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Kim Van Van; Doan Thi Nhinh

15

Efficiency of Different Integrated Agriculture Aquaculture Systems in the Red River Delta of Vietnam

1. Trần Thị Nắng Thu  2. Nguyễn Văn Hướng  3. Trần Hữu Cường 

2018

Thụy Sỹ

MDPI

1.789

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Nguyen Van Huong, Tran Huu Cuong, Tran Thi Nang Thu, Philippe Lebailly

16

New Freshwater Aquaculture Systems in the Red River Delta of Vietnam: Evolution of a Hey Role in Food Systems and Rural Development

1. Trần Thị Nắng Thu  2. Trần Hữu Cường 

2018

Mỹ

Polycy studies organization

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Nguyen Van Huong ,Tran Huu Cuong,Tran Thi Nang Thu, and Philippe Lebailly

17

Multilocus sequence analysis of Vibrionaceae isolated from farmed amberjack and the development of a multiplex PCR assay for the detection of pathogenic species

1. Trương Đình Hoài 

2018

Hà Lan

Journal of Fish Diseases

2.004

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Issei Nishiki
Takayuki Minami
Ayana Murakami
Truong Dinh Hoai
Atushi Fujiwara

18

The Prevalence of Cryptocaryon irritans in wild marine ornamental fish from Vietnam

1. Kim Văn Vạn  2. Đoàn Thị Nhinh 

2018

Ấn Độ

Earth and Environmental Science

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Kim Văn Vạn
Đoàn Thị Nhinh

19

Effects of corncob derived xylooligosaccharide on innate immune response, disease resistance, and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings

1. Nguyễn Thị Mai 

2018

Việt Nam

Aquaculture

2.71

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Hien Van Doan, Seyed Hossein Hoseinifar, Caterina Faggio, Chanagun Chitmanat, Nguyen Thi Mai, Sanchai Jaturasitha, Einar Ring

20

Impacts of Nursing Density on Growth, Survival and Metamorphosis Development of Mantis Shrimp Larvae (Harpiosquilla harpax) in Vietnam

1. Nguyễn Ngọc Tuấn 

2018

Mỹ

J Oceanogr Mar Res

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Tuan Nguyen Ngoc
Huyen Thi Vu
Suphawadee Yeamkong

21

Utilization of locally available ingredients to improve common carp (Cyprinus carpio) production in Northern mountainous region of Vietnam

1. Nguyễn Ngọc Tuấn 

2018

Thái Lan

Journal of agricultural research and extension

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Tuan Nguyen Ngoc
Suphawadee Yeamkong
Patthanun Kotham
Prapasiri Jaipong
Ulfert Focken

22

Factors Affecting Problem and Obstacle of Beef Cattle Production in Phitsanulok Province

1. Nguyễn Ngọc Tuấn 

2018

Thái Lan

Journal of Applied Animal Science

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Suphawadee Yaemkong
Tuan Nguyen Ngoc
Sirikarnda Yaemkong

23

Establishment of cell line and in vivo mouse model of canine Langerhans cell histiocytosis

1. Nguyễn Vũ Sơn 

2019

Anh

Veterinary and Comparative Oncology

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Nguyen Vu Son, Kazuyuki Uchida, Thongtharb Atigan,  James Kenn Chambers  Takuya E. Kishimoto  H. Tomiyasu  A. Ohmi  H. Tsujimoto  Hiroyuki. Nakayama

24

Harvesting procedures, welfare and shelf life of ungutted and gutted shortfin pompano (Trachinotus falcatus) stored in ice

1. Lê Việt Dũng 

2019

Hà Lan

Aquaculture

2.71

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Erikson, U., Truong, H.T.M., Le, D.V., Pham, P.D., Svennevig, N., Phan, V.T.

25

Study on possibility of raising peanut worm at Truong Giang’s river mount at Nui Thanh district, Quang Nam province, Vietnam.

1. Nguyễn Ngọc Tuấn 

2019

Thái Lan

Khonkaen Agriculture Journal

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Nam Ngo Xuan, Suphawadee Yaemkong, Jemjila Boonrod, Mai Trong Hoang, Anh Minh Do, Tuan Nguyen Ngoc

26

Factors affecting knowledge and behavior of farmers on using pesticide in Tha Sala Sub-District, Rhu-Ruea District, Loei Province, Thailand.

1. Nguyễn Ngọc Tuấn 

2019

Thái Lan

Journal of Thai Interdisciplinary Research

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Tuan Nguyen Ngoc, Patthanun Kotom, Prapasiri Jaipong, Piyawadee Noinumsai,  Adisak Kaewkongsap, Sirikadran Yaemkong, Sireethorn Jumpanin and Suphawadee Yaemkong

27

Boosted Growth Performance, Mucosal and Serum Immunity, and Disease Resistance Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Fingerlings Using Corncob-Derived Xylooligosaccharide and Lactobacillus plantarum CR1T5

1. Trần Thị Nắng Thu 

2019

Mỹ

Probiotics and Antimicrobial Proteins

2.345

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Hien Van Doan
Seyed Hossein Hoseinifar
Wanaporn Tapingkae
Mintra Seel-audom
Sanchai Jaturasitha
Mahmoud A. O. Dawood
Sutee Wongmaneeprateep
Tran Thi Nang Thu
Maria Ángeles Esteban

28

Genetic Variation in Disease Resistance Against White Spot Syndrome Virus (WSSV) in Liptopenaeus vannamei

1. Trịnh Thị Trang 

2019

Thụy Sỹ

frontiers in genetic

4.152

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Trịnh Thị Trang, Nguyễn hữu Hùng, Nguyễn Hữu Ninh, Wayne Knibb và Nguyễn Hồng Nguyên

29

Comparative genomic analysis of three lytic Lactococcus garvieae phages, novel phages with genome architecture linking the 936 phage species of Lactococcus lactis

1. Trương Đình Hoài 

2019

Hà Lan

Marine Genomics

1.904

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Truong Dinh Hoai
Issei Nishiki
Atushi Fujiwara
Terutoyo Yoshida
Toshihiro Nakai

30

Establishing the thermal window for aerobic scope in New Zealand geoduck clams (Panopea zelandica)

1. Lê Việt Dũng 

2017

Hà Lan

Journal of Comparative Physiology B

2.341

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Le, D.V., Alfaro, A.C., Ragg, N.L.C., Hilton, Z., King, N.

31

Functional morphology and performance of the New Zealand geoduck clam (Panopea zelandica) larvae reared in a flow-through culture system

1. Lê Việt Dũng 

2017

Hà Lan

Aquaculture

3.022

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Le, D.V., Alfaro, A.C., Ragg, N.L.C., Hilton, Z., Watts, E., King, N.

32

Allometric scaling of physiological rates in the New Zealand geoduck clam, Panopea zelandica

1. Lê Việt Dũng 

2017

Hà Lan

Aquaculture

3.022

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Le, D.V., Alfaro, A.C., Ibarrola, I., Ragg., N.L.C., Hilton, Z., King, N.

33

Differential expression of novel metabolic and immunological biomarkers in oysters challenged with a virulent strain of OsHV-1.

1. Lê Việt Dũng 

2017

Hà Lan

Developmental and Comparative Immunology

3.119

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Young, T., Kesarcodi-Watson, A., Alfaro, A.C., Merien, F., Nguyen, T.V., Mae, H., Le, D.V., Villas-Bôas, S.

34

Biochemical composition of New Zealand geoduck clam broodstock (Panopea zelandica) conditioned under different temperature and feeding regimes

1. Lê Việt Dũng 

2017

Mỹ

Aquaculture Research

1.502

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Le, D.V., Alfaro, A.C., Pook, C., Ragg, N.L.C., Hilton, Z., King, N.

35

Effect of neuroactive compounds on larval metamorphosis of New Zealand geoduck (Panopea zelandica)

1. Lê Việt Dũng 

2017

Mỹ

Aquaculture Research

1.502

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Le, D.V., Young, T., Alfaro, A.C., Watts, E., King, N.

36

Practical fertilization procedure and embryonic development of the New Zealand geoduck clam (Panopea zelandica)

1. Lê Việt Dũng 

2018

Anh

Journal of the Marine Biological Association UK

1.403

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Le, D.V., Young, T., Alfaro, A.C., Ragg, N.L.C., Hilton, Z., Watts, E., King, N.

37

Aerobic scope and oxygen regulation of New Zealand geoduck (Panopea zelandica) in response to progressive hypoxia

1. Lê Việt Dũng 

2016

Hà Lan

Aquaculture

3.022

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Le, D.V., Alfaro, A.C., Ragg, N.L.C., Hilton, Z., King, N.

38

Aeromonas veronii caused disease and mortality in channel catfish in Vietnam

1. Trương Đình Hoài  2. Trịnh Thị Trang  3. Nguyễn Văn Tuyến  4. Kim Văn Vạn  5. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2019

Hà Lan

Aquaculture

3.002

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Truong Dinh Hoai
Trinh Thi Trang
Nguyen Van Tuyen
Nguyen Thi Huong Giang
Kim Van Van

39

Reproductive strategies of parasitic flatworms (Platyhelminthes, Monogenea): the impact on parasite management in aquaculture

1. Trương Đình Hoài 

2019

Thụy Sỹ

Aquaculture International

1.455

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Trương Đình Hoài

40

Economic challenges of the export-oriented aquaculture sector in Vietnam

1. Trần Thị Nắng Thu 

2019

Mỹ

Journal of Applied Aquaculture

0.76

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Hong Thi Khanh Nguyen, Tran Thi Nang Thu, Philippe Lebailly & Hossein Azadi

41

A combined in vivo and in vitro approach to evaluate the influence of linseed oil or sesame oil and their combination on innate immune competence and eicosanoid metabolism processes in common carp (Cyprinus carpio)

1. Nguyễn Thị Mai  2. Trần Thị Nắng Thu 

2019

Hà Lan

Developmental and Comparative Immunology

3.12

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Thi Mai Nguyen;
Syaghalirwa N.M. Mandiki;
Curie Ganse
Thi Nang Thu Tran;
Thu Hang Nguyen;
Patrick Kestemont

42

Growth performance and immune status in common carp Cyprinus carpio as affected by plant oil-based diets complemented with β-glucan

1. Nguyễn Thị Mai  2. Trần Thị Nắng Thu 

2019

Hà Lan

Fish and Shellfish Immunology

3.3

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Thi Mai Nguyen, Syaghalirwa N.M. Mandiki, Thi Nang Thu Tran, Yvan Larondelle, Julie Mellery, Eric Mignolet, Valérie Cornet, Enora Flamiona, Patrick Kestemont

43

Selection for improved white spot syndrome virus resistance increased larval survival and growth 1 rate of Pacific whiteleg shrimp Liptopenaeus vannamei

1. Trịnh Thị Trang 

2019

Mỹ

Journal of invertebrate pathology

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Trinh Thi Trang, Nguyen Huu Hung, Nguyen Huu Ninh, Nguyen Hong Nguyen

44

The Effects of Aragonite Saturation State on Hatchery-Reared Larvae of the Greenshell Mussel Perna canaliculus

1. Lê Việt Dũng 

2019

Mỹ

Journal of Shellfish Research

1.037

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Norman L. C. Ragg, Samantha L. Gale, Dung V. Le, Nicola A. Hawes, David J. Burritt, Tim Young, Jessica A. Ericson, Zoë Hilton, Ellie Watts, Jolene Berry, Nick King

45

Study on Giant Intestinal Cystic Disease of Common carp Caused by Thelohanellus kitauei in Northern Vietnam

1. Kim Văn Vạn  2. Trương Đình Hoài 

2020

Anh

Earth and Environmental Science

H index 14, Scopus

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế trong Scopus

Kim Văn Vạn
Trương Đình Hoài
Phạm Thị Thắm

46

Replacement of velvet bean (Muncuna pruriens) with faba bean (Vicia faba) in crisp common carp (Cyprinus carpio) production

1. Nguyễn Ngọc Tuấn  2. Trương Đình Hoài 

2020

Mỹ

AACL Bioflux

Q3, Scopus

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế trong Scopus

Nguyen Ngoc Tuan, Truong Dinh Hoai, Suphawadee Yaemkong

47

Invitro and invivo anti-inflammatory properties of the ethanol extract from Clerodendrum cyrthophyllum Turcz

1. Nguyễn Thị Mai 

2020

Hà Lan

Journal of Ethnopharmacology

3.41

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Nguyen Thu Hang, Amandine Nachtergael Nguyen Thi Mai, Valérie Cornet, Pierre Duez, Marc Mullere, Duong Thi Ly Huong, Patrick Kestemont

48

Sustainability analysis of artisanal fisheries in the coastal area of Karawang Regency

1. Kim Văn Vạn 

2020

Hungary

AACL. BIOFLUX

h 14

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế trong Scopus

Robet Perangin-angin,
Dian Sutono,
Kim V. Van,
Beta I. Sulistyowati,
Apih Suparlin,
Suharyanto

49

Ethanol‐soluble components in soybean meal influence the digestive physiology, hepatic and intestinal morphologies, and growth performance of the marine fish pompano (Trachinotus blochii)

1. Trần Thị Nắng Thu 

2020

Mỹ

Animal Physiology and Animal Nutrition

1,597

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Hung Phuc Nguyen
Thinh Van Do
Nang Thu Tran Thi
Trung Anh Trieu

50

Preliminary results on screening antibacterial activity of extracts from Moringa (Moringa oleifera) on some pathogenic bacteria isolated from grass carp (Ctenopharyngodon idella) and white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei)

1. Trương Đình Hoài  2. Nguyễn Ngọc Tuấn  3. Đoàn Thị Nhinh 

2021

Thái Lan

Khon Kaen Agriculture

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Nguyen Ngoc Tuan, Phetphilin Saisombut, Doan Thi Nhinh, Truong Dinh Hoai, Patthanun Kotham, Prapasiri Jaipong, Suphawadee Yaemkong

51

Pro- and anti-inflammatory responses of common carp Cyprinus carpio head kidney leukocytes to E.coli LPS as modified by different dietary plant oils

1. Nguyễn Thị Mai  2. Trần Thị Nắng Thu 

2020

Hà Lan

Developmental and comparative immunology

3.192 (Q1*)

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Thi Mai Nguyen, Syaghalirwa N.M. Mandiki, Jean M.A.J. Salomon, Joel Bondekwe Baruti, Nang Thu Tran Thi, Thu Hang Nguyen, Truong Quynh Nhu, and Patrick Kestemont

52

Gender Analysis of the Tuna Value Chain’s Purchasing Stage in the South Central Provinces of Vietnam-Case Study of Binh Dinh Province

1. Trần Thị Nắng Thu 

2021

Canada

Asian Social Science

45

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế trong Scopus

Nguyen Dang Hoang Thu
Rachel Sundar Raj
Cao Le Quyen
Le Thi Minh Hang
Nang Thu Tran Thi
Philippe Lebailly

53

Social Value Chain Analysis: The Case of Tuna Value Chain in Three South Central Provinces of Vietnam

1. Trần Thị Nắng Thu 

2020

Canada

Asian Social Science

h=30

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế trong Scopus

Nguyen Dang Hoang Thu
Cao Le Quyen
Le Thi Minh Hang
Nang Thu Tran Thi
Philippe Lebailly

54

Presentation of Pukchang fish farm (Democratic People Republic of Korea) in the context of a joint partnership project funded by EU

1. Trần Thị Nắng Thu 

2020

Mỹ

Advances in Oceanography & Marine Biology

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Philippe Lebailly
Yong Jin Kang
Cho Yon Kim
Eric MartinNang Thu Tt
Frédéric Francis
Coralie Bouloiseau
Nicol Picoron

55

Prevalence, Virulence Gene Distribution and Alarming the Multidrug Resistance of Aeromonas hydrophila Associated with Disease Outbreaks in Freshwater Aquaculture

1. Trương Đình Hoài  2. Đoàn Thị Nhinh  3. Lê Việt Dũng  4. Kim Văn Vạn  5. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2021

Thụy Sỹ

Antibiotics

3.893

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Doan Thi Nhinh,  Dung Viet Le, Kim Van Van, Nguyen Thi Huong Giang, Lua Thi Dang, Truong Dinh Hoai

56

Effects of Dietary Fermented Soybean Meals on Tissue Lipid Level, Bile Acid Concentration, Lipase Activity and Lipid Digestibility in Pompano Fish (Trachinotus blochii)

1. Trần Thị Nắng Thu 

2021

Anh

Pakistan Journal of Zoology

0,79 (Q3*)

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Hung Van Mai
Tuan Duc Nguyen
Nang Thu Tran Thi
Hung Phuc Nguyen

57

Effects of Dermo-Gard Product on Treatment of Parasites Infected in Common Carp (Cyprinus Carpio)

1. Kim Văn Vạn  2. Trương Đình Hoài 

2021

Mỹ

Con Dai & Vet Sci

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Kim Van Van
Kim Minh Anh
Vu Duc Manh
Truong Dinh Hoai

58

Market Structure and Market Performance of Tuna Value Chain: A Case Study of Yellowfn Tuna and Bigeye Tuna Value Chain in Three South Central Provinces of Vietnam

1. Trần Thị Nắng Thu 

2021

 Thổ Nhĩ Kỳ

International Journal of Economics and Financial Issues

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Nguyen Dang Hoang Thu
Cao Le Quyen
Le Thi Minh Hang
Nang Thu Tran Thi
Philippe Lebailly

59

A Low-Cost Efficient System for Monitoring Microalgae Density Using Gaussian Process

1. Lê Việt Dũng  2. Nguyễn Kim Dung 

2021

Mỹ

IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

4.016

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Dung Kim Nguyen, Linh Nguyen, Dung Viet Le

60

Digestibility of dehulled lupine meal, corn distiller’s dried grain with solubles and de-fatted soybean meal for orangespotted grouper Epinephelus coioides

1. Lê Việt Dũng 

2021

Mỹ

JOURNAL OF APPLIED AQUACULTURE

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế trong Scopus

Dung Viet Le, Yew-Hu Chien

61

Effects of Dermo-Gard Product on Treatment of Parasites Infected in Common Carp (Cyprinus Carpio)

1. Trương Đình Hoài  2. Kim Văn Vạn 

2021

Mỹ

CONCEPTS OF DAIRY & VETERINARY SCIENCES

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Kim Van Van, Kim Minh Anh, Vu Duc Manh and Truong Dinh Hoai

62

A New β-Glucan Immunostimulant Candidate to Increase Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Resistance to Bacterial Infections With Aeromonas salmonicida achromogenes

1. Trịnh Đình Khuyến 

2021

Thụy Sỹ

ORIGINAL RESEARCH

IF 7,561

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Vale´ rie Cornet
Trinh Dinh Khuyen
Syaghalirwa. N. M. Mandiki
Ste´ phane Betoulle
Peter Bossier
Felipe E. Reyes-Lo´ pez
Lluis Tort
Patrick Kestemont

63

Detection and characterization of Kudoa thunni from uncooked yellowfn tuna (Thunnus albacares) in Southeast Asia

1. Trương Đình Hoài  2. Đoàn Thị Nhinh  3. Nguyễn Thị Hương Giang (TY) 

2022

Hà Lan

Parasitology International

2.23

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Truong Dinh Hoai , Doan Thi Nhinh  Nguyen Thi Huong Giang , Saengchan Senapin,
Ha Thanh Dong

64

Immune responses and acute inflammation in common carp Cyprinus carpio injected by E.coli lipopolysaccharide (LPS) as affected by dietary oils

1. Nguyễn Thị Mai  2. Trần Thị Nắng Thu 

2022

Mỹ

Fish and Shellfsh Immunology

4.43

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Thi Mai Nguyen, Pamphile S. Agbohessou, Thu Hang Nguyen, Nang Thu Tran Thi, Patrick Kestemont

65

Immune responses and acute inflammation in common carp Cyprinus carpio injected by E.coli lipopolysaccharide (LPS) as affected by dietary oils

1. Trần Thị Nắng Thu 

2022

Việt Nam

Fish and Shellfish Immunology

4,581

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế ISI

Thi Mai Nguyen
Pamphile S. Agbohessou
Thu Hang Nguyen
Nang Thu Tran Thi
Patrick Kestemont

66

Preliminary results on screening antibacterial activity of extracts from Moringa (Moringa oleifera) on some pathogenic bacteria isolated from grass carp (Ctenopharyngodon idella) and white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei)

1. Đoàn Thị Nhinh  2. Nguyễn Ngọc Tuấn 

2021

Thái Lan

Khon Kaen Agriculture

Khoa Thủy sản

Tạp chí KH quốc tế (khác)

Tuan Nguyen Ngoc
 Phetphailin Saisombut
 Nhinh Doan Thi
 Hoai Truong Dinh
Patthanun Kotham
 Prapasiri Jaipong
 Suphawadee Yaemkong