CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

Khoa Thủy sản quản lý diện tích đất 16.4 ha, trong đó:

Cơ sở văn phòng: Nhà khoa mới xây tại 64 Ngô Xuân Quảng – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội cung cấp đầy đủ phòng làm việc, phòng máy tính và cơ sở vật chất khác cho cán bộ viên chức làm việc.

Phòng thí nghiệm: Hiện tại khoa có 6 phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại từ các dụ án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Dự án WorldBank phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trại sản xuất thực nghiệm: Khoa đang xây dựng 2 nhà sản xuất thực nghiệm với quy mô lớn – thuộc trung tâm giống nước ngọt – khoa Thủy sản. Nhà sản xuất thực nghiệm có đầy đủ hệ thống bể lớn nhỏ, hệ thống lọc sinh học, hệ thống sinh sản nhân tạo, hệ thống nước nóng – lạnh… có thể phục tốt nhất cho công tác sản xuất giống. Ngoài ra, các hệ thống thử nghiệm nước mặn lợ cũng đã được xây dựng để phục vụ ở quy mô nghiên cứu.

Hệ thống ao thí nghiệm: Hiện tại khoa Thủy sản phụ trách quản lý và sử dụng 13 ao lớn, nhỏ, trong đó có 2 ao lắng, ao chứa; 8 thực hiện mô hình thí nghiệm, trình diễn, nuôi giữa cá bố mẹ và sản xuất giống.