• Home /
  • Thông báo
  • / Thông báo xét học bổng Du học nước ngoài năm học 2023-2024 (bổ sung)

THÔNG BÁO V/v đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

V/v đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022-2023 và kế hoạch triển khai năm học 2023-2024,  Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên Học viện nội dung triển khai đánh giá điểm rèn luyện cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện đánh giá

Sinh viên đăng ký học phần trong học kỳ 2 năm học 2022-2023.

  1. Thời gian thực hiện đánh giá

Từ ngày 12/9/2023 đến ngày 21/9/2023

  1. Hình thức thực hiện

Sinh viên các Khoa thực hiện đánh giá online theo đường link sau:

Đối với sinh viên K67: https://forms.office.com/r/uddX05bK0S

Đối với sinh viên K66 trở về trước: https://forms.office.com/r/S6hFJrDAXe

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đánh giá điểm rèn luyện đúng hạn để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không đánh giá sẽ không có kết quả đánh giá và xếp loại điểm rèn luyện trong học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Trân trọng thông báo!